DIVERGENT GAZE OF ANGELS    ÅNGLARS AVVIKANDE BLICK

series of photographs  +  drawings

supported by: Pro Artibus Foundation | special thanks: Västra Nylands Folkhögskola, Folkhälsan, Åsa Lönnqvist

For almost 8 years, my grandmother, who has Alzheimer's disease, has been lying in bed in a nursing home in Osaka, Japan. During my last visit, her divergent gaze reminded me of that of the statues of angels I saw in Granada, Spain last October in La Iglesia de Santa Ana. Staring at these statues, I discovered I could not connect with their gaze. They looked through me to another world, another reality. As with the gaze of these angels, so with that of my grandmother. With both there was the impossibility of connection, a sense of existing in different worlds while inhabiting the same physical space.

With the Divergent Gaze of Angels project I am reflecting on symmetry in nature, that imperfect balance that creates the illusion of perfection. They say angels exist between the human and the divine. I want to explore the symmetry I discovered in the gaze of my grandmother, transforming it into that of the goddess.

As an artist, impulses first emerge that are too large to be understood. Understanding only comes through process. The duality I first observed in my grandmother's gaze began to emerge again in the winter landscape of southern Finland. In photographing this unfamiliar snowy world and combining images taken at different moments there emerged something akin to the imperfect layering of experience that forms the warp and weft of memory.

Ekenäs, Finland, 2004
DIVERGENT GAZE OF ANGELS | 2004 | red ocher, pencil, resin, animal glue, paper, archival digital print | 32 x 24 cm

I nästan åtta år har min farmor, som lider av Alzheimers sjukdom, varit sängliggande i ett sjukhem i Osaka, i Japan. Under mitt sista besök, påminde mig hennes avvikande blick mig om de änglastatyer, som jag såg i Granada, i Spanien senaste oktober, i La Iglesia de Santa Ana. Då jag beskådade dessa statyer, upptäckte jag att jag inte kunde få kontakt med deras blick. De såg liksom igenom mig, in i en annan värld, in i en annan verklighet. Dessa änglars blick kändes likadan som min farmors. Beträffande dessa båda två fanns omöjligheten att umgås, känslan av att existera i olika världar, fastän man vistas i samma fysiska utrymme.

Med projektet Ånglars Avvikande Blick, vill jag återspegla naturens symmetri, den perfekta balansen, som skapar illusionen av fullkomlighet. Det sägs att änglarna finns mellan det mänskliga och gudomliga. Jag vill utforska den symmetri, som jag upptäckte i min farmors blick och förvandla den till en gudinnas.

I en konstnärs tillvaro, tränger impulser först fram, som är alltför omfattande för att kunna förstås. Förståelsen uppnås först genom en process. Den tudelning, som jag först observerade i min farmors blick, började åter tränga fram i det vintriga landskapet i södra Finland. Då jag fotograferade denna obekanta snöiga värld och kombinerade den med bilder tagna vid olika tillfällen, utvecklade sig något som liknar den ofullbordade lagringen av erfarenhet, som skapar minnets väv.

translation credit: Pro Artibus Foundation